STORY
image movie

Bicykle zo Slovenska dnes pomáhajú nielen deťom v Antoby Est, ale aj ich učiteľom a lekárom v Miarinarivo.

Aj kus železa môže mať svoju dušu.
/ dokument SK, 14 min

V jednej z najchudobnejších krajín na svete je obyčajný bicykel bránou k lepšiemu vzdelaniu, vyššiemu zárobku, ale aj k lepšej lekárskej starostlivosti. Aj preto v roku 2018 zorganizovala Anežka BORIOVÁ zbierku použitých bicyklov a s pomocou dobrých ľudí zabezpečila ich prevoz kontajnerom na Madagaskar. 123 bicyklov zo Slovenska tak pomohlo deťom, učiteľom a lekárom významne zlepšiť ich každodenný život.

CAST & CREW
 • Vo filme hrajú:
  Anežka BORIOVÁ/ Michal BORI/ Vladimír STUCHLÝ/ Fils ANDRIAMAINTY/ Boris PAVLAČKA/ Zuzka MAJERČÁKOVÁ/ Mirko BAJTOŠ/ Jaroslav ĎURANA/ Zuzka ČERVENČÍKOVÁ/ Mišo MARČEK/ Dagobert GAÁL/ Karol VOLTEMAR/
 • Námet a scenár
  Anežka BORIOVÁ/ Viliam BENDÍK/
 • Kamera a strih
  Viliam BENDÍK/
 • Réžia
  Viliam BENDÍK/
 • Produkcia
  BENDIK FILMS 2019/