FILM
Na konci sveta: Medzi nebom a (pod) zemou
 • Share :
STORY
image movie

V Hlavnej priepasti Starého hradu

ČASŤ PRVÁ:
PETROVA TÚŽBA

Príbeh najhlbšej jaskyne na Slovensku začína 10. mája 1963 nenápadnou trhlinou v obnažených skalách na úpätí Krakovej hole v Nízkych Tatrách. Jej objaviteľ, Peter Hipman, strávi v nasledujúcich rokoch spolu so svojimi kamarátmi a rodinou nespočetné množstvo dní pod zemou. Tvrdá drina, technický fortieľ, vášeň aj tvrdohlavosť sa stanú hlavnou zbraňou v dobývaní podzemného kráľovstva Nízkych Tatier.

Po viac ako dvadsiatich rokoch práce v Starom hrade objavuje úplnou náhodou počas lyžovačky jeden z jaskyniarov, Marián Jagerčík, ďalšie vstupy do podzemia Krakovej hole… Začína sa črtať nečakaná perspektíva. Sú nové jaskyne so Starým hradom v podzemí prepojené? Ak by to bola pravda, mali by pred sebou výnimočný objav najhlbšej jaskyne na Slovensku. Túžba po nových podzemných svetoch je zrazu silnejšia ako kedykoľvek predtým..

O projekte

Filmový projekt Na konci sveta: Medzi nebom a (pod) zemou v produkcii Viliama Bendíka (BENDIK FILMS, direct AdWise) realizuje tím nadšencov jaskyniarstva a rodina Petra Hipmana. Realizácia prebieha od januára 2018, premiéra prvej časti projektu je plánovaná na rok 2024. Cieľom projektu je zmapovať objavovanie najhlbšej jaskyne Slovenska a ukázať divákovi všetky aspekty výskumu podzemných priestorov – od vzniku jaskýň, cez ich objavovanie až po sprístupňovanie verejnosti.

Ak chcete projekt podporiť, staňte sa Patrónom produkcie na platforme PATREON:

Systém Hipmanových jaskýň

Jaskynný systém Starý hrad – Večná robota sa nachádza v katastri obce Liptovský Mikuláš, v Národnom parku Nízke Tatry. V južnom svahu Čiernej dolinky, ktorá sa od juhovýchodu hlboko zarezáva do masívu Krakovej hole, objavili a preskúmali jaskyniari na čele s Petrom Hipmanom v rokoch 1964 až 1970 jaskyňu Starý hrad. Dnešný vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 1488,5 m. Nachádza sa v morfologicky zaujímavom skalnom útvare, ktorý má podobu zrúcaniny hradu, z čoho pochádza aj názov jaskyne.

Jaskyňa Starý hrad pozostáva zo sústavy horizontálnych a špirálovo klesajúcich chodieb, vrátane viacerých priepastí. Najväčšia z nich, Studňa radosti, dosahuje hĺbku takmer 50 metrov. Systém je vytvorený v komplexe gutensteinských vápencov a dolomitov, ako aj tektonických bridlíc a brekcií. V jaskyni Starý hrad prevažujú kompaktnejšie horniny so sintrovou výplňou vo forme prevažne bielych nátekov, a tiež ďalších foriem jaskynnej výplne. Jaskyňou preteká stály alochtónny tok riečky Krakovky, ktorý vytvára sifóny a umocňuje monumentálnosť podzemných priestorov. Naopak jaskyňa Večná robota je charakteristická množstvom závalov a zrútených skalných blokov. Jej pomerne veľké priestory boli vytvorené na výraznom extenznom tektonickom zlome a ich dno je vyplnené sutinou a skalnými blokmi.

 

CAST & CREW
 • NÁMET
  Peter BRESTOVANSKÝ/ Martin SEKÉR/ Linda MIKESKOVÁ/
 • ÚČINKUJÚ
  Elena HIPMANOVÁ/ Linda MIKESKOVÁ/ Zuzka MIKESKOVÁ/ Marián JAGERČÍK/ Marianna JAGERČÍKOVÁ/ Ondrej RATKOVSKÝ/ Ján SLANČÍK/ František VENGER/ Dušan LOVIČ/ Igor KOLLER/ Ján HAZUCHA/ Tomáš KAČMARČÍK/
 • SCENÁR
  Viliam BENDÍK/
 • RÉŽIA
  Viliam BENDÍK/
 • PRODUKCIA
  BENDIK FILMS/ direct AdWise/
image character
Ondrej RATKOVSKÝ
image character
Elena HIPMANOVÁ
image character
Linda MIKESKOVÁ
image character
Zuzka MIKESKOVÁ
image character
Marián JAGERČÍK
image character
Ján SLANČÍK
image character
František VENGER
image character
Dušan LOVIČ