V jednej z najchudobnejších krajín na svete je obyčajný bicykel bránou k lepšiemu vzdelaniu, vyššiemu zárobku, ale aj k lepšej lekárskej starostlivosti. Aj preto v roku 2018 zorganizovala Anežka BORIOVÁ zbierku použitých bicyklov a s pomocou dobrých ľudí zabezpečila ich prevoz kontajnerom na Madagaskar. 123 bicyklov zo Slovenska tak pomohlo...
V roku 2020 nečakane zasiahla do organizácie ultra preteku STEFANIK TRAIL celosvetová pandémia COVID-19. Organizátori sa preto rozhodli presunúť podujatie na nový termín v roku 2021. Napriek tomu sa ôsmy ročník vo verzii COVID-19 uskutočnil v pôvodnom termíne, avšak v minimalistickej zostave... Organizátor podujatia Martin Urbaník sa v deň pôvodne...